Tasapää

Tasapään kylä sijaitsee Itä-Suomen läänissä, Kiteen kaupungissa. Kiteen keskustaan on matkaa 22 km, Kesälahdelle 15 km, Joensuuhun 79 km, Lappeenrantaan 155 km ja Sortavalaan 125 km. Naapurikyliä ovat Puhos ja Juurikka sekä Varmo.

Tasapään kylässä on vakinaisia asukkaita n. 200, kesäasukkaita on toistasataa. Kylällä on paljon lapsiperheitä ja talouksia noin 80. Tasapään kylää halkoo 6-tie, lähin rautatieasema on Kesälahdella. Ostokset ja muut asioinnit hoituvat Kiteen keskustassa tai Kesälahden pitäjässä.


Kylää reunustaa muikustaan kuuluisa Pyhäjärvi ja alueelta löytyy useita kirkasvetisiä, syviä ja kalaisia lampia. Runsaat marja- ja sienimaastot ovat lähikuntienkin asukkaiden tiedossa. Alue on etupäässä kangasmetsää, jossa on sora- ja pohjavesialuetta, harjualueita, suomaastoa ja suuria salomaita, joita metsäautotiet nykyisin halkovat.

Oman kokoontumispaikan tarve ilmeni talvella 1980 hiihtokilpailuiden aikaan, kun mehut juotiin ja mitalit ripustettiin taivasalla. Kylän koulu oli myyty yksityisille vuosia sitten. Keväällä kantautui tieto, että naapurikylässä puretaan vanhaa maalaistaloa. Kahdeksan miestä lähti ostamaan hirsikehikkoa omilla rahoillaan kylälle taloksi, tai ainakin juhannuskokoksi... Kyläläiset perustivat kylätoimikunnan ja myöhemmin yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Tasapään ja ympäristön kyläyhdistys ry. Kunnan vuokratontille pystytettiin talkoilla ja lahjoituksilla kylätalo yhteiseksi kokoontumispaikaksi seuroille, yhdistyksille ja yksityisille. Talon käyttöön vihkiminen tapahtui 19.9.1982. Talon ylläpito on vaatinut paljon talkootyötä ja yhteistoimintaa kaikkina vuosina. Yksi tärkeimmistä tulonlähteistä oli talkkunajauhojen valmistus ja myynti vuoteen 2005 saakka.